2D-datorgrafik

2d Computer Graphics

2D-datorgrafik är den datorbaserade generationen av digitala bilder - mestadels från tvådimensionella modeller (som 2D-geometriska modeller, text och digitala bilder) och med tekniker som är specifika för dem. Ordet kan stå för den gren av datavetenskap som innefattar sådana tekniker, eller för själva modellerna.